Privacy Policy

Alle informatie of gegevens die door gebruikers van deze website aan Gustare bvba worden overgemaakt, worden vertrouwelijk behandeld. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens worden door Gustare bvba nageleefd. Deze informatie wordt slechts gebruikt om Gustare bvba in staat te stellen om de vragen en/of opmerkingen van de klant efficiënt te behandelen en de dienstverlening te personaliseren. In geen geval zal deze informatie worden overgemaakt aan derden zonder de voorafgaandelijke toestemming van de klant. De klant kan ten allen tijde de door hem/haar verstrekte persoonlijke gegevens zelf inzien en wijzigen op deze website De klant heeft het recht om bij Gustare bvba op te vragen welke gegevens wij van hem/haar geregistreerd hebben. Indien de klant hiervan op de hoogte wilt worden gesteld, dient hij een schriftelijk verzoek in te dienen. Dit verzoek dient gericht te worden aan Gustare bvba, (KBO 0882.552.916) met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Tweebruggenstraat 11 België. De websites www.123OLIVE.com en www.123olive-shop.com en hun andere extensies kunnen mogelijk gebruik maken van cookies. Deze cookies kunnen in dat geval dienen om u te identificeren met het oog op een betere dienstverlening. U kan deze cookies weigeren maar in dat geval kan Gustare bvba de behoorlijke werking van de website niet garanderen.